Stampen media

Bohusläningen information 2023

Uppdaterad

Följ med oss på vår digitala resa
Från 1 oktober kommer vi att ändra utgivningen för Bohusläningens papperstidning till att komma ut på tisdagar, torsdagar och lördagar. Vår e-tidning kommer fortsatt ut alla dagar måndag till lördag. Och vår nyhetssajt uppdateras dygnet runt, hela veckan.

I takt med att allt fler väljer våra digitala prenumerationsalternativ minskar vår papperstidningsupplaga. Samtidigt satsar vi stort på att utveckla våra digitala kanaler och vår journalistik. Därtill tillkommer kraftigt ökande kostnader för tryck och distribution. Med anledning av detta kommer vi i höst att förändra utgivningsformen för Bohusläningen till att bli alltmer digital.

Nedan hittar du svar på frågor relaterat till förändringen:

 1. Varför övergår Bohusläningen till att ge ut sin papperstidning tre dagar i veckan?
  I takt med att allt fler väljer våra digitala prenumerationsalternativ minskar vår papperstidningsupplaga. Samtidigt satsar vi stort på att utveckla våra digitala kanaler och vår journalistik. Därtill tillkommer alltjämt ökande kostnader för tryck och distribution. Med anledning av detta kommer vi i höst att förändra utgivningsformen för Bohusläningen till att bli alltmer digital.
  Från 1 oktober kommer Bohusläningens papperstidning komma ut på tisdagar, torsdagar och lördagar. Vår e-tidning kommer fortsatt ut alla dagar måndag till lördag. Och vår nyhetssajt uppdateras dygnet runt, hela veckan.

 2. Hur påverkar förändringen min prenumeration?
  Har du en Nyhetssajts- eller Digitalprenumeration påverkas du inte alls.
  Har du en Digital & Pappersprenumeration kommer du framöver, likt nu, få din e-tidning alla dagar utom söndagar.
  Papperstidningen kommer du från 1 oktober få levererad tisdag, torsdag och lördag.

 3. Hur påverkar förändringen mig som helgprenumerant?
  Du kommer fortsatt få din helgtidning som vanligt fram till 1 oktober. Därefter kommer helgprenumeration att upphöra som produkt. Du kommer ha möjligheten att fortsätta din prenumeration med Digital-paketet eller den nya tredagars utdelningen. Mer information till dig som är helgprenumerant kommer närmre inpå att förändringen träder i kraft.

 4. Kommer mitt prenumerationspris att påverkas?
  I nuläget så kommer inte ditt prenumerationspris att påverkas. De berörda produkterna kommer att fortsätta ha sitt nuvarande pris.

 5. Varför sänker ni inte priset när tidningen inte kommer ut lika ofta?
  Då tryck- och distributionskostnad skenat den senaste tiden så har vi valt denna vägen, dvs att ursprungspriset fortsätter gälla även om utgivningsfrekvensen för papperstidningen går ner. Detta är för att säkerställa att fortsatt utgivning av Bohusläningen som pappersexemplar ska vara möjlig. Fr.o.m. 1 oktober kommer du fortsatt även ha tillgång till e-tidningen 6 dagar i veckan och vår nyhetssajt 24/7.

 6. Vad behöver jag göra?
  Som prenumerant behöver du inte göra någonting i nuläget. Om du kommer behöva göra något så kommer vi återkomma till dig.

 7. När ändras Bohusläningens papperstidnings utgivningsdagar?
  Från 1 oktober utkommer Bohusläningens papperstidning på tisdagar, torsdagar och lördagar.

 8. Har jag rätt till återbetalning av inbetald prenumerationsavgift vid förändringstillfället?
  Ja, du som prenumererar på papperstidningen och inte önskar fortsätta prenumerera på Bohusläningen efter förändringen av utgivningsdagar 1 oktober, har rätt att få resterande inbetalat belopp återbetalat.
 9. Hur kommer jag åt Bohusläningens e-tidning?
  Här hittar du info om och länk till e-tidningen stampenmedia.se/e-tidningen

 10. Vart vänder jag mig med frågor avseende min e-tidning?
  Mycket info finns att hämta på stampenmedia.se/e-tidningen
  Du är också välkommen att kontakta Kundservice på kundservice@bohuslaningen.se eller 0522-99 370.

  I höst kommer vi att bjuda in till drop-in hos Bohusläningen – där kommer du kunna få hjälp av våra kundservice-medarbetare på plats.