Stampen media

Bohusläningen information 2023

Uppdaterad

Följ med oss på vår digitala resa 

Från 1 oktober kommer vi att ändra utgivningen för Bohusläningens papperstidning till att komma ut på tisdagar, torsdagar och lördagar. Vår e-tidning kommer fortsatt ut alla dagar måndag till lördag. Och vår nyhetssajt uppdateras dygnet runt, hela veckan.

I takt med att allt fler väljer våra digitala prenumerationsalternativ minskar vår papperstidningsupplaga. Samtidigt satsar vi stort på att utveckla våra digitala kanaler och vår journalistik. Därtill tillkommer kraftigt ökande kostnader för tryck och distribution. Med anledning av detta kommer vi i höst att förändra utgivningsformen för Bohusläningen till att bli alltmer digital.

Nedan hittar du svar på frågor relaterat till förändringen:

1. Varför övergår Bohusläningen till att ge ut sin papperstidning tre dagar i veckan?
I takt med att allt fler väljer våra digitala prenumerationsalternativ minskar vår papperstidningsupplaga. Samtidigt satsar vi stort på att utveckla våra digitala kanaler och vår journalistik. Därtill tillkommer alltjämt ökande kostnader för tryck och distribution. Med anledning av detta kommer vi i höst att förändra utgivningsformen för Bohusläningen till att bli alltmer digital.

Från 1 oktober kommer Bohusläningens papperstidning komma ut på tisdagar, torsdagar och lördagar. Vår e-tidning kommer fortsatt ut alla dagar måndag till lördag. Och vår nyhetssajt uppdateras dygnet runt, hela veckan.

2. Hur påverkar förändringen min prenumeration? 
Har du en Nyhetssajts- eller Digitalprenumeration påverkas du inte alls.

Har du en Digital & Pappersprenumeration kommer du framöver, likt nu, få din e-tidning alla dagar utom söndagar. 

Papperstidningen kommer du från 1 oktober få levererad tisdag, torsdag och lördag. 

3. Hur påverkar förändringen mig som helgprenumerant?
Har du en Helgprenumeration så kommer denna från 1 oktober att upphöra och övergå till en Digitalprenumeration med e-tidning måndag till lördag. Vill du hellre byta till en Digital & Pappersprenumeration så kontakta vår Kundservice på kundservice@bohuslaningen.se eller 0522–99 370 på vardagar klockan 8:00-15:00.  

4. Kommer mitt prenumerationspris att påverkas?
I nuläget så kommer inte ditt prenumerationspris att påverkas. De berörda produkterna kommer att behålla sitt nuvarande pris.

5. Varför sänker ni inte priset när papperstidningen inte kommer ut lika ofta? 
Eftersom tryck- och distributionskostnader ökat kraftigt den senaste tiden så behöver vi behålla nuvarande prisnivåer samt sänka utgivningsfrekvensen för papperstidningen. Detta är för att säkerställa att fortsatt utgivning av Bohusläningen som papperstidning ska vara möjlig. Från 1 oktober kommer du fortsatt även ha tillgång till e-tidningen sex dagar i veckan och vår nyhetssajt dygnet runt, hela veckan.  

6. Vad behöver jag göra?
Har du en Digital & Pappersprenumeration kommer du framöver, likt nu, få din e-tidning alla dagar utom söndagar. Papperstidningen kommer du från 1 oktober få levererad tisdag, torsdag och lördag.

Har du en Helgprenumeration så kommer denna från 1 oktober att upphöra och automatiskt övergå till en Digitalprenumeration med e-tidning måndag till lördag. Vill du hellre byta till en Digital & Pappersprenumeration så kontakta vår Kundservice på kundservice@bohuslaningen.se eller 0522–99 370 på vardagar klockan 8:00-15:00.
 
7. När ändras Bohusläningens papperstidnings utgivningsdagar? 
Från 1 oktober utkommer Bohusläningens papperstidning på tisdagar, torsdagar och lördagar.

8. Har jag rätt till återbetalning av inbetald prenumerationsavgift vid förändringstillfället?
Ja, du som prenumererar på papperstidningen och inte önskar fortsätta prenumerera på Bohusläningen efter förändringen av utgivningsdagar 1 oktober, har rätt att få resterande inbetalat belopp återbetalat.

9. Hur kommer jag åt Bohusläningens e-tidning?
Du kommer åt e-tidningen här

10. Vart vänder jag mig med frågor avseende min e-tidning?
Mycket info finns att hämta här

11. Hur kan jag få hjälp med att komma igång med mitt digitala läsande?
Du hittar bra information här.

Du är också välkommen att kontakta Kundservice på kundservice@bohuslaningen.se eller 0522-99 370, vardagar 08:00-15:00.  

warning Created with Sketch.