Stampen media

Minnesord Göteborgs-Posten

Uppdaterad

Minnesordet är fritt från avgift och publiceras i mån av plats och i turordning. Oftast publicerar vi inom 1-2 veckor från att vi fått minnesordet.

Ett minnesord bör vara max 3 000 tecken inklusive mellanslag. Gärna kortare.

Inled med namn, ålder, hemort och närmast anhöriga för den bortgångne.

Minnesordet måste ha en eller flera undertecknare.

Bifoga gärna en bild, jpg-format.

Minnesordet och bild mailar du till namn@gp.se

warning Created with Sketch.