Stampen media

Vad gör jag om min tidning är trasig, blöt eller är försenad?

Uppdaterad

En trasig tidning eller en tidning som är blöt och oläsbar kan du reklamera på samma vis som du reklamerar en utebliven tidning. 

Du kan reklamera tidningen genom att logga du in på Mina sidor, ringa in till vår Självservice på telefon eller genom att kontakta vår Kundservice.

SMS skall skickas till ditt angivna mobiltelefonnummer när tidningen riskerar att bli en timme sen I förhållande till ordinarie sluttid på distriktet.

För att läsa mer om hur du reklamerar din tidning via Mina sidor klicka här

För att läsa mer om hur du reklamerar din tidning via Självservice på telefon klicka här