Stampen media

Vad har jag för förväntad leveranstid på min tidning?

Uppdaterad

Leveranstiden för tidningen varierar beroende på var man är bosatt och om man har bud eller postutdelning. Naturligtvis strävar vi efter att leverera tidningen varje dag med reservation för eventuella förseningar. 

SMS skall skickas till ditt angivna mobiltelefonnummer när tidningen riskerar att bli en timme sen I förhållande till ordinarie sluttid på distriktet.

Om du vill veta vilken tid din tidning förväntas vara levererad kan du kontakta vår kundservice genom att klicka här

warning Created with Sketch.