Stampen media

Vad får jag för ersättning vid utebliven tidning?

Uppdaterad

Vi kan dessvärre inte leverera tidningen i efterhand, om din tidning uteblir ersätts du i form av avdrag på nästkommande betalning.

Du har även full tillgång till vår digitala version av tidningen utan extra kostnad.