Stampen media

Hur gör jag uppehåll i min prenumeration?

Uppdaterad

Om du vill pausa din papperstidning kan du göra detta genom att logga in på Mina sidor, ringa in till vår självservice på telefon eller genom att kontakta vår Kundservice. Uppehållet behöver omfatta minst tre dagar och kan som längst vara i 3 månader.

 • För att läsa mer om hur du gör ett uppehåll på Mina sidor klicka här
 • För att göra ett uppehåll via Självservice på telefon ringer du numret du finner på vår kundservicesida
  När du ringt in anger du ditt prenumerationsnummer alt. telefonnummer (inklusive riktnummer) och avslutar med ”#”.
  Därefter bekräftar du att uppgifterna stämmer genom att trycka ”1”, annars trycker du ”2”.
  Du får nu tre alternativ, du väljer ”Uppehåll” genom att trycka ”2”.
  För att nu registrera uppehållet, ange vilket datum som det skall gälla ifrån med sex siffror (År/Månad/Dag, exempelvis 190120) och avsluta med ”#”.
  Registrera sedan vilket datum som tidningen skall starta ifrån igen med sex siffror (År/Månad/Dag, exempelvis 190225) och avsluta med ”#”.
  Du får sedan bekräfta om registreringen av uppehållet är korrekt genom att trycka ”1”, annars trycker du ”2”.
 • Du debiteras som vanligt för din prenumeration under ditt uppehåll, oavsett längd på uppehållet.
 • Om du behöver hjälp med att göra uppehåll på din prenumeration kan du även kontakta vår kundservice så hjälper vi dig

Observera att du endast kan göra ett uppehåll på en papperstidningsprenumeration.


warning Created with Sketch.