Stampen media

Vad får jag för ersättning vid utebliven tidning?

Uppdaterad

Om din tidning uteblir, ersätts du genom att kostnaden för den dagens tidning dras av på din nästa faktura eller dragning. Har du en tidsbestämd prenumeration, förlängs prenumerationen istället med en dag.