Stampen media

Hur anmäler jag utebliven tidning på Mina sidor?

Uppdaterad

Om din tidning är sen eller inte har kommit kan du reklamera den via Mia sidor. 

Du hittar den här funktionen under fliken "Min prenumeration"


Här fyller du i rätt datum och vilket problem som har uppstått. Sedan klickar du på "Reklamera"

Det skickas då ett meddelande till budet och du kompenseras för den uteblivna tidningen i form av avdrag på din nästkommande betalning.

OBS! Om din tidning delas ut med posten kan dina leveranser variera beroende på hur postutdelningen fungerar i ditt närområde. Postleverans kan inte heller garanteras på samma dag som tidningen produceras.

Som prenumerant av papperstidningen ingår alltid e-tidningen, som är den digitala versionen av papperstidningen. E-tidningen kommer ut varje dag, hela året och har precis samma innehåll som papperstidningen.