Stampen media

Faktura med avvikande belopp

Uppdaterad

När du betalar ditt abonnemang via faktura så kan denna avvika från ordinarie pris beroende på olika förändringar som skett på ditt abonnemang;

  • Tillfälligt uppehåll har nyligen skett 
  • Tillfällig eller permanent adressändring har nyligen skett 
  • Byte av produkt, period eller prislista har nyligen skett 
  • Ersättning för utebliven tidning har nyligen registrerats

Om du har några frågor eller funderingar kring din faktura kan du alltid kontakta vår kundservice genom att klicka här